อ้าองค์อดิศร		(เนื้อร้อง บุญสม เจริญเอง)

(ทำนอง บ.วิชัย กู้ชาติ)
====================================

1) อ้าองค์อดิศร พระองค์อาทรทรงสร้างสาลี
ให้ตกเต็มรวงทั้งปวงสุกดี อันข้าเหล่านี้ ยกถวายพระองค์

2) อ้าองค์อดิศร พระองค์อาทรสร้างองุ่นดง
ให้มีน้ำฉ่ำทำเหล้าเปลี่ยนปลง กลิ่นรสยังคงขอถวายเจ้าพระคุณ

3) ขอพระทรงนำ ผู้ที่ตรากตรำ งานช่วยเจือจุน
เข้าสู่แดนรัก มิพักเหนื่อยหนุน ให้เห็นเจ้าพระคุณ วันพระเสด็จมา