อมตสัมพันธ์

===============================

1) โอ้พระบิดาปวงข้าเข้ามาขอเฝ้า บังคมทูลเกล้าถวายพร้อมปังบูชา
โปรดได้เปลี่ยนเป็นพระกายของพระบุตรา ผู้ไถ่โลกาด้วยพระบุญญาบารมี

2) โอ้เจ้าพระคุณองุ่นที่รินในถ้วย โปรดจงชูช่วยอำนวยให้สิ้นราคี
โลหิตศักดิ์สิทธิ์น้ำทิพย์ธำรงฤทธี เพื่อลูกเหล่านี้สุขีทุกข์รอดปลอดภัย

(รับ) โอ้พระทรงธรรมทรงน้ำพระทัยใหญ่กว้าง
โปรดอย่าทิ้งขว้างขอวางลูกหว่างหทัย
ลูกขอจงรักภักดีจนสุดดวงใจ
ผิดขออภัยกราบไหว้ด้วยใจระทม

3) โอ้พระเยซูพระผู้เมตตายิ่งใหญ่ โปรดจงดลให้ชาวไทยไร้ทุกข์สุขสม
ให้โลกผูกมิตรรักในสันติชิดชม ล้วนต่างนิยมในคริสตธรรมดำรง