ร้องอัลเลลูยา

Sing Alleluia to The Lord
================================

ร้องอัลเลลูยาแด่พระเจ้า ร้องอัลเลลูยาแด่พระเจ้า
ร้องอัลเลลูยา ร้องอัลเลลูยา ร้องอัลเลลูยาแด่พระเจ้า

ร้องอัลเลลูยาสรรเสริญ ร้องอัลเลลูยาสรรเสริญ
ร้องอัลเลลูยา ร้องอัลเลลูยา ร้องอัลเลลูยาสรรเสริญ

ร้องอัลเลลูยาสรรเสริญ