อัลเลลูยา  (วาทะพระเจ้า)		พ.อานามวัฒน์

===================================

1) เชิญเราฟังวาจา วาทะแห่งองค์พระเจ้า
เชิญชวนมวลชาวเรา ทุกค่ำเช้าถวายพระพร

รับ) อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา
อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา

2) พระคริสต์คือหนทาง พระคริสต์คือองค์ความจริง
พระคริสต์คือชีวิต ที่อุทิศเพื่อชาวประชา