อัลเลลูยา  (ขอกล่าวสรรเสริญ)

=================================

1) อัลเลลูยา อัลเลลูยา ขอกล่าวสรรเสริญ
ถวายพระพร แด่พระเป็นเจ้าชั่วนิรันดร

2) อัลเลลูยา อัลเลลูยา ในองค์พระคริสต์
พระเจ้าทรงฤทธิ์ ให้ชีวิตเราโดยพระจิตเจ้า