อัลเลลูยา  (เชิญมาเริงรื่น)

===========================

1. เชิญมาเริงรื่นชื่นบาน
ดวงมานจงเผยแด่พระองค์
วันนี้วันดีเกษมสุขสำราญ
เชิญมาเริงรื่นชื่นบาน

2. เชิญร้องอัลเลลูยา
เชิญร้องอัลเลลูยา
วันนี้วันดีเกษมสุขหนักหนา
เชิญร้องอัลเลลูยา