อัลเลลูยา (3)		ทวีศิลป์  พงศ์พิศ

============================

(รับ) อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา

พระวาจา พระองค์ทรงชีวิต นิจนิรันดร์