อัลเลลูยา (2)		ส.ดำเนินสดวก

===========================

(รับ) อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา
อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา

1. พระวาจาของพระคริสต์สถิตกับเรา
ขอเชิญน้อมเฝ้าร้องเพลงอัลเลลูยา

2.พระวาจาของพระคริสต์สถิตกับเรา
เพื่อนำทางพระเจ้าส่องทางให้เราเดินตรง