อัลเลลูยา (1)		ไพบูลย์ กิจสวัสดิ์

=================================

(รับ) อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา

1) เมื่อพระคริสต์ทรงกลับคืนชีพ นำประทีปส่องทางชีวี
มอบความรักบุญบารมี ดังสายนทีนิรันดร์

2) แสงอรุโณทัยสาดฟ้า เสียงนกกาประกาศป่าวร้อง
น้ำค้างเย็นชื่นพรมละออง ประชาทั้งผองรื่นรมย์