เพลงอัลเลลูยาที่ 78-83		เอากุสติน โมลิ่ง S.J.

======================================

78) อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา

79) อัลเลลูยา อัลเลลูยา

80) อัลเลลูยา อัลเลลูยา

81) อัลเลลูยา อัลเลลูยา

82) อัลเลลูยา อัลเลลูยา

(แทนอัลเลลูยาในเทศกาลมหาพรต)
83) ขอสรรเสริญ เยินยอพระองค์ ราชาธิราชผู้ทรงเกียรตินิรันดร