เพลงอัลเลลูยาที่ 73-78		เอากุสติน โมลิ่ง S.J.

======================================

73) อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา

74) อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา

75) อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา

76) อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา

77) อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา

78) อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา