จิตวิญญาณข้ากระหาย		บทเพลง:คริสเตียน

=================================

จิตวิญญาณข้ากระหาย พระเจ้า ดุจดังกวางน้อยกระหายน้ำ
ทรงเป็นความปรารถนาแห่งจิตใจข้าที่อยาก สรรเสริญพระองค์

ทรงเป็นโล่กำบังที่เข้มแข็ง ทรงเป็นผู้เดียวที่ข้ารักและเทิดทูน
ทรงเป็นความปรารถนาแห่งจิตใจข้าที่อยาก สรรเสริญพระองค์