เชิญบรรดาประชานานาชาติ              	วิโรจน์  ณ กุฎีจีน

=======================================

1) เชิญบรรดาประชานานาชาติ ร้องประกาศสรรเสริญพระเป็นเจ้า
ชนทุกถิ่นทุกชั้นทุกหมู่เหล่า พร้อมกับเราจงสรรเสริญเจริญพร

2) พระเมตตาพระองค์นั้นใหญ่ยิ่ง โปรดทุกสิ่งให้เราตามประสงค๋
อันความสัตย์พระนั้นแสนมั่นคง โปรดให้ตรงตามสัญญาทุกคราเอย

3) สาธุการแด่องค์พระบิดา ร่วมกับพระบุตราผู้ทรงศักดิ์
ทั้งพระจิตพวกข้าสามิภักดิ์ ศักดิ์สูงส่งดำรงอยู่นิรันดร์เทอญ