บทสร้อยสลับบทสดุดี		เอากุสติน โมลิ่ง S.J.

===================================

บทสร้อยที่ 62) ข้าขอซ้องสดุดี องค์พระเจ้า ทรงช่วยเรา
ด้วยฤทธามหาศาล ทหารม้า อาชาไนยต้องวายปราณ
ศัตรูพาล ปราชัยในสาคร

บทสร้อยที่ 63) อัลเลลูยา

บทสร้อยที่ 64) อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา

บทสร้อยที่ 65) แต่เช้าตรู่ ในวันต้นสัปดาห์ เขาได้มาที่พระคูหา
เมื่ออาทิตย์ขึ้นแล้ว อัลเลลูยา