บทสร้อยสลับบทสดุดี		เอากุสติน โมลิ่ง S.J.

===================================

บทสร้อยที่ 59) (พระสงฆ์) นี่คือไม้กางเขน ที่พระผู้ไถ่โลกได้ตรึงแขวนอยู่
(ทุกคน) เชิญมากราบ นมัสการร่วมกันเถิด

บทสร้อยที่ 60) (ทุกคน) สูเจ้าประชากรของเรา เราได้ทำอะไรให้สูเจ้า?
หรือว่าเราได้ทำให้สูเจ้า ขุ่นข้องหมองใจเรื่องอะไร?
จงตอบเราเถิด!

(นักขับ) เพราะเราได้พาสูเจ้า ออกจากแผ่นดินแห่ง
ประเทศอียิปต์ สูเจ้าจึงเตรียมกางเขนไว้ให้
พระผู้ไถ่ของสูเจ้าฉะนี้หรือ?

(ทุกคน) พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ศักดิ์สิทธิเกรียงไกร
ผู้ศักดิ์สิทธิ์มิรู้ตาย ขอทรงพระเมตตาเทอญ


บทสร้อยที่ 61) มหากางเขนเป็นที่ไว้ใจ ข้าฯ ขอกราบไหว้เชิดชูบูชา
เลิศล้ำกว่าไม้ในโลกวนา ผลิตผลล้นค่า ไถ่ทาสเป็นไท