บทสร้อยสลับบทสดุดี		เอากุสติน โมลิ่ง S.J.

===================================

บทสร้อยที่ 25) จงลิ้มชิมและดูว่าพระเจ้านั้นประเสริฐ
คนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุข

บทสร้อยที่ 26) พระองค์ได้ทรงเลี้ยงประชากรของพระองค์
ด้วยอาหารของเทวา อัลเลลูยา

บทสร้อยที่ 27) เราเป็นปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์ อัลเลลูยา

บทสร้อยที่ 28) องค์พระเจ้า*ทรงเป็นผู้กอบกู้ข้าฯ ให้รอด อัลเลลูยา

บทสร้อยที่ 29) โปรดสดับคำทูลวอนของข้าพระองค์
ข้าแต่พระราชาและพระเจ้าของข้าฯ