บทเพลงสดุดีที่ 150 (1)  		ป.เปโตร

=================================

จงซ้องสรรเสริญพระเจ้า ผู้ทรงเนาในพระวิหาร
สรรเสริญพระพลังการ ณ สถานสรวงสวรรค์

สรรเสริญพระเดชา ในบรรดาสิ่งสรรสร้าง
สรรเสริญฤทธิ์มหันต์ ด้วยเสียงปี่และเสียงกลอง

ไชโยโห่ระคึก ให้ก้องกึก จักร(ะ)วาล
สรรพ(ะ)สิ่ง มีวิญญาณ ร้องสรรเสริญ เจ้าฟ้าดิน

เสียงฉาบและเสียงฉิ่ง อย่าหยุดนิ่งเปล่งทำนอง
ขลุ่ยพิณร่วมขับร้อง ซ้องสรรเสริญสาธุการ

สิริโรจนาพระบิดาเป็นอาจิณ พระบุตรสุดแดนดินพระจิตสิ้นตลอดกาล
อา....แมน