บทเพลงสดุดีที่ 148 (เชิญถวายพระพร)   		เอากุสติน

======================================

(รับ) บรรดาผลงานของพระเจ้า อีกเหล่าเทวา ณ สวรรค์
เชิญมาสรรเสริญพระทรงธรรม์ เหนือทุกสิ่งอันนิรันดร

1) เชิญชาวสวรรค์ในชั้นฟ้า แหล่งสายธาราแห่งสวรรค์
โยธาขององค์พระทรงธรรม์ เชิญมาพร้อมกันถวายพระพร
โอ้สุริยันและจันทรา ดาวทั่วเวหาจรัสศรี
สายฝนน้ำค้างชื่นชีวี ขอจงสดุดีถวายพระพร

2) เชิญมวลมนุษย์ทั่วแดนดิน ผู้คนสุดสิ้นโลกา
หมู่นกผกผินในท้องนภา เชิญมาพร้อมกันถวายพระพร
บรรดาสิ่งสร้างในธารา พืชพันธุ์ที่พระเสกสรร
น้ำพุและสายธาราสัมพันธ์ ขอเชิญพร้อมกันถวายพระพร