บทเพลงสดุดีที่ 147			ทำนอง: Joseph Gelineau

เนื้อร้อง: Somchit S.H.B
========================================

(รับ) ขับเพลงจากดวงใจ ถวายแด่องค์พระเจ้า เพลงเทิดเกียรติพระจากชาวเรา

1) พระทรงสร้างบุรีศรีมีสุขศานต์ เอกภาพหนึ่งเนานานประทานไว้
2) พลัดพรากไปแต่ทรงชัยนำกลับมา ทรงรักษาใจชอกช้ำระกำทรวง
3) บาดแผลร้ายไอศวรรย์ทรงบรรเทา ทรงขนานนามเดือนดาวมิผิดพลั้ง
4) ทรงเป็นเจ้าจอมโลกาจักร(ะ)วาล คนขันสนทรงเมตตาและสงสาร
5) ทรงคลุมฟ้าด้วยเมฆามหาศาล อีกหุบเขาห้วยละหานด้วยพฤกษา
6) ผู้หิวโหยโปรดทรงให้ได้อิ่มหนำ ด้วยทรงธรรมทรงความรักมากมายเหลือ
7) มิ่งมงคลสิริล้นรุ่งเรืองศรี แด่พระตรีเอกภาพลูกกราบกราน