บทเพลงสดุดีที่ 135    		ป.เปโตร

===================================

*เชิญเรามาร้องขับประสานเพลง ร่วมบรรเลงสรรเสริญพระเป็นเจ้า
ผู้รับใช้พระองค์ จงสรรเสริญพระนาม อัลเลลูยา
แด่พระผู้ทรงมีพระทัยกรุณา ทรงเดชาเหนือเทพเหนือใคร
รูปเคารพใดใด เทพเงินทองพ่ายไป ขอพระนามรุ่งเรืองนิรันดร์**

รูปเทพเท็จเทียมทำด้วยเงินและทอง ชนต่างหลงไหลกราบไหว้บูชา
มีปากแต่ไร้คำจำนรรจา สำเนียงใดใด หูไม่เคยยิน
ตาทั้งซ้ายขวาไม่มองเห็นใคร ไร้ลมหายใจ ไร้ซึ่งชีวี
ผู้นอบน้อมปวงเทพเช่นนี้ จะไร้ชีวีดังเทพเช่นกัน

(ดนตรี) ย้อน * ถึง **