บทเพลงสดุดีที่ 118				ปริญ

====================================

1) ความรักพระองค์ ดำรงคงอยู่เป็นนิจนิรันดร์
เชิญชาวประชา ทุกคนมาพร้อมหน้ากัน
เชิญมาสรร- เสริญพระเจ้าพระผู้ประเสริฐ

2) มีพระในใจ จะกลัวสิ่งใดเล่าวิญญาณเอ๋ย
เมื่อเรามีองค์ ทรงนำทางเราไม่ห่างเลย
จิตจงเฉลย เอ่ยขอบคุณพระผู้เมตตา

(รับ) ดุจดังศิลา ซึ่งช่างก่อสร้างทิ้งไป
บัดนี้เจ้าจะได้ เป็นศิลาหัวมุมเอกไซร้
ลูกนี้ไร้ค่า นำกายาเข้ามาถวาย
พระท่านโปรดทรงรับไว้ ด้วยพระทัยสุนทร

3) ใกล้ชิดพระองค์ จิตใจลูกคงมุ่งตรงสวรรค์
ความรักพระองค์ ดำรงคงนิจนิรันดร์
นี่แหละทรงธรรม์ องค์พระเจ้าของชาวประชา