บทเพลงสดุดีที่ 98 (Sing a New Song)    เนื้อร้อง: ซ.สมจิตร์ S.H.B.

=======================================

(รับ) จงขับร้องลำนำเพลงบทใหม่ ถวายองค์พระเจ้าจากเขาเนินไกล
ขับบทเพลงแด่พระผู้ยิ่งใหญ่ พลางร้องอัลเลลูยา

1) ชาวชนขององค์พระราชา เข้ามาเบื้องหน้าทรงศรี
บรรเลงดนตรีด้วยเพลงรำมะนา และร้องเพลงเทิดสดุดี

2) ตื่นขึ้นเถิดจากความหลับไหล ผู้ไถ่ของเจ้ามาแล้ว
ทรงเปลี่ยนความเศร้าเป็นความเปรมปรีดา วิญญาณ์เต็มด้วยบทเพลง

3) จงยินดีเพราะพระภูมี ทอแสงประกายรังสี
เพลงกังวานเรียกขานผู้หลับไหล องค์พระผู้ไถ่ทรงชีวี