บทเพลงสดุดีที่ 23 (แดนสงบ)

========================================

1) ทรงนำข้าฯ นอนบนหญ้า ริมธาราพาชื่นกมล
เงียบสงบห่างไกลคน ไม่ขัดสนในพระกรุณา

2) ทรงฟื้นจิตวิญญาณ์ สู่แนวทางที่ทรงสัญญา
หุบเขาเงามืดบังตา แต่มีคฑาพระทรงคุ้มครองปลอดภัย

3) ทรงเตรียมอาหารต่อหน้าศัตรู ประทับอยู่กับข้าฯ ตลอดไป
ชโลมน้ำมันอันชื่นใจ ขันทุกใบเปี่ยมล้นไปด้วยพระคุณ

4) ความดีความรักของพระองค์ มั่นคงติดตามคอยเจือจุน
เข้าพำนักพักผ่อนกับเจ้าพระคุณ โปรดการุญหนุนนำข้าฯ เอย