บทเพลงสดุดีที่ 8  (สรรเสริญพระผู้สร้างสรรค์)   	Anthony

==================================

1) น้ำใสไหลเย็นมองเห็นหมู่ปลา ฝูงสกุณาบินถลารื่นรมย์ถวิล
มีพืชผลให้สัตว์ใหญ่น้อยได้ดื่มกิน ทั่วพื้นดินพระผู้สร้างสรรค์อำนวยพร

2) ยามค่ำคืนทรงประดับฟ้าดาราจันทรา หมู่เมฆามีสุริยาสง่าศรี
เพราะพระเจ้าพระผู้สร้างสรรค์ทรงเห็นว่าดี ดำรัสให้มีทุกสิ่งทวีทั่วทั้งโลกา

3) แล้วทรงสร้างมวลมนุษย์ตามพระฉายา ทุกสิ่งอุบัติขึ้นมาเพื่อบรรดาพวกเราทั้งหลาย
พระเป็นเจ้าทรงตั้งมนุษย์ขึ้นเป็นเจ้านาย ทุกอย่างหมายเพื่อสันติสุขบนพื้นแผ่นดิน

4) ทุกสิ่งพระทรงสรรผ่านทางองค์พระบุตร บังเกิดเป็นมนุษย์นำเราเป็นบุตรพระทรงศรี
ทุกสิ่งสรรพ์พระบันดาลบังเกิดมี ปวงสิ่งที่มีชีวีสรรเสริญพระเจ้า