พระสิริรุ่งโรจนา			ว.แก้วมังกร

==============================

(รับ) พระสิริรุ่งโรจนาแด่พระบิดาในสรวงสวรรค์
และมนุษย์ทั่วหน้ากัน จงประสบสันต์ ณ บนแผ่นดิน

1) ข้าขอถวายพรยอกรพระเกียรติเป็นนิจอาจิน
ขอบพระคุณตลอดชีวิน เพราะพระภูมินทร์พระทัยแสนงาม

2) พระบุตรแต่องค์เดียว พระเจ้าหนึ่งเดียวทรงไถ่โลกา
พลีชีพยกบาปบูชา โปรดฟังภาวนาที่ข้าทูลวอน

3) พระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์ ร่วมกับพระจิตและพระบิดา
ในสิริรุ่งโรจนาเรืองฤทธิ์เดชา ชั่วกาลนิรันดร์

อา...แมน