วันนี้วันแสนยินดี		บ.พานุพันธ์

==================================

1) วันนี้วันแสนยินดี วันฉลองอันแสนเปรมปรีดิ์
วันสุขีขอเชิญทุกคน เทวานักบุญนมัสการ
2) วันฉลองอันแสนยินดี โอ้วันนี้วันแสนเปรมปรีดิ์
วันสุขีขอเชิญทุกคน เทวานักบุญนมัสการ
นมัสการองค์พระเป็นเจ้า

(รับ) พวกเรา ต่างยอมรับว่า พระองค์คือผู้บันดาล
ความสุขสันต์ชื่นชมสมปอง ความปรองดองชีวิตมีค่า

3) จึงพากันมาแซ่ซ้อง ร้องบรรเลงเพลงขับขาน
ประสานเป็นน้ำใจเดียว ร่วมกลมเกลียวสรรเสริญพระองค์

...อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา