วันนี้เรามาร่วมใจ 		ส.อนนตพันธ์

============================

มาในวันนี้ชีวีสุขอุรา
ร่วมถวายบูชาด้วยใจเปรมปรีดิ์
โศกเศร้าไม่มี สุขชีวีชื่นใจ
ที่พระผู้ไถ่ นำเราสู่วิมาน
ร่วมกับชาวสวรรค์
สุขสันต์ยินดี
สรรเสริญสดุดี
แด่เจ้าจอมราชา
ขับเพลงประสาน
เสียงดังกังวาน
ด้วยใจรักชื่นบาน
ณ สถานวิมาน