สู่พระแท่นบูชา 

===========================

(รับ) สู่พระแท่นบูชาข้าพเจ้ามาขอพร
วิงวอนก้มเกล้ากราบกราน

1. โอ้พระองค์สุดหรรษาแสนยินดี
โปรดขจัดหมู่มารร้ายให้หลบหนี

2. โอ้พระองค์ทรงชีวิตนิจอัตรา
ชื่นชีวาทานหรรษาประชากร

3. โอ้พระองค์ผู้ทรงแสงรัศมี
โปรดนำหน้าพาลูกไปในทางดี