เสียงจากเทวา 

===============================================

1. เทพเทวาจากฟากฟ้ามาบรรเลงเพลงกังวาน ขับประสานหวานสำเนียงเสียงจับใจ
เสียงสะท้อนจากหุบผามาแต่ไกล เหตุอันใดใยขับร้องก้องกังวาน

(รับ) สาธุการ สาธุการ สาธุการ พระเจ้าเบื้องบนสวรรค์
สุขสันติจงมีแด่ชาวโลกา

2. เขิญพี่น้องร่วมแซ่ซ้องร้องขับขานประสานเพลง
ให้วังเวงครื้นเครงดังทั้งโลกา จงชมชื่นรื่นเริงใจให้ทั่วหน้า
เพื่อวันทาองค์พระเจ้าสร้างเรามา

3. โอ้พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ล้นบนวิมาน
ประทานพรนิกรชนบนแผ่นดิน จงสุขาอย่าว่างเว้นเป็นอาจิณ
หมดมลทินสิ้นโรคภัยอย่าได้พาน