สาธุการ 			เนื้อร้อง: ย.ย.สามเสน

ทำนอง: P.R.Deiss
==================================
(รับ) เชิญแซ่ซ้องร้องเพลงสาธุการแด่พระองค์
ใจจูงสูงส่งยินดีปรีดา

1. เชิญเหล่าประชาเข้ามากราบกรานนมัสการอ้อนวอน
ขับร้องอวยชัยถวายพระพรขจรขจายด้วยใจศรัทธา

2. การกิจทั่วไปที่ได้ทรงทำดูช่างลึกล้ำวิญญาณ
อำนาจทรงชัยยิ่งใหญ่ตระการศัตรูหมู่มารพ่ายแพ้ฤทธา

3. โลกกราบวันทาต่อหน้าทรงฤทธิ์บูชาบูชิตยืนยง
อัญเชิญพระนามทุกยามซื่อตรงอ้อนวอนพระองค์ฟังภาวนา

4. ทรงช่วยมนุษย์ด้วยสุดสงสารโดยทรงบันดาลสร้างแปลง
ด้วยญาณประเสริฐเลอเลิศฤทธิ์แรงบำรุงปรุงแต่งดัดแปลงโลกา

5. ทรงศักดิ์ถ่ายเททะเลลำธารให้ผู้กล้าหาญรอดตาย
เดินทางสุขสันต์พ้นอันตรายอย่างเดินกลางทรายไม่จมธารา

6. ทรงเกียรติปกเกศประเทศเขตขัณฑ์ทรงคอยคุ้มกันผองภัย
ปราบกลียุคทุกกาลทั่วไปมอบความเป็นไทแก่ชาวประชา