สรรเสริญพระตรีเอกภาพ		เนื้อร้อง:เอากุสติน

ทำนอง:ต่างประเทศ
======================================
1) เชิญเราคริสตชนพร้อมใจ มาร่วมในบูชามิสซา
สรร(ะ)เสริญพระบิดาผู้พระทัยดี เชิญเรามาถวายพระพร
ร่วมแซ่ซ้องด้วยความยินดี สดุดีองค์พระคริสต์ชีวิตของเรา

(รับ)ร่วมกันสรรเสริญองค์พระบิดา พระบุตราไถ่โลกาด้วยชีวี
สรรเสริญองค์พระจิตผู้ทรงฤทธี องค์พระตรีเอกภาพหนึ่งเดียว

2) เชิญเรามาถวายพระพร ยกยอกรองค์พระบิดา
พระบุตราและพระจิตเนืองนิจนิรันดร์ ร่วมกับปวงนิกรเทวา
และบรรดาชนชาวสวรรค์ มาร่วมกันสรร(ะ)เสริญองค์พระเป็นเจ้า

3) เชิญเรามาร่วมกันร้องเพลง ร่วมบรรเลงสรรเสริญพระองค์
พระผู้ทรงพระทัยดีและมีเมตตา เชิญเรามาร่วมสาธุการ
สุขสราญเบิกบานยินดี ร่วมชีวีในพระคริสต์ชีวิตนิรันดร์

4) เชิญเรามาขอบคุณพระองค์ ใจบรรจงในกองบูชา
ปรารถนาถวายสิ่งที่น้อยค่า กิจการงานที่ลูกทำ
ขอทรงธรรมรับเป็นบูชา ด้วยศรัทธาจากดวงใจมอบให้พระองค์