สรรเสริญองค์พระเจ้า  		ส.สุวิชากร

==============================

1) เชิญมาสรรเสริญพระเจ้า ในวันฉลองพระองค์
พระผู้ทรงฤทธิ์ดำรงนิรันดร์

2) ในวันที่แสนชื่นชม ลูกต่างสุขสมทั่วกัน
ใจเปี่ยมสุขสันต์ยึดมั่นพระองค์

(รับ) ณ แท่นบูชาศักดิ์สิทธิ์ ที่พระคริสต์พลีชีวิตเพื่อเรา
เชิญเราเข้ามา ขอบคุณพระเจ้า ร่วมจิตร่วมใจ ร่วมในบูชา

3) เชิญมานมัสการ กราบอธิษฐานวันทา
ขับบทเพลงสาธุการพระองค์ (รับ)