ร่วมร้องบรรเลง 			พ.สุวิชากร

====================================

1. มาวันนี้ลูกพร้อมใจถวายพร
ประนมกรหน้าแท่นบูชาด้วยเปรมปรีดิ์
ลูกเข้ามาหวังพึ่งพระบารมี สดุดีแด่องค์พระทรงชัย

(รับ) ร่วมร้องบรรเลงเพลงสรรเสริญพระเป็นเจ้า
ผู้ทรงนำเรามารวมกันในวันนี้
ร่วมเป็นหนึ่งเดียวด้วยใจรักสามัคคี
ร่วมยินดีชุมนุมกันสรรเสริญพระองค์

2. ลูกทั้งหลายที่ได้มาร่วมมิสซา
สุขนักหนาถวายบูชากับพระสงฆ์
ด้วยดวงใจถวายให้แด่พระองค์ ผู้ดำรง คงอยู่นิรันดร