ร่วมกายใจ    		ทวีศิลป์  พงศ์พิศ

==============================

มาเถิดเชิญมา ร่วมบูชาขององค์ทรงชัย
ละทิ้งสิ่งอื่นใด ร่วมกายใจกับทรงธรรม์
ร่วมในบูชา กับพระบุตราสุขสันต์
เชิญมาพร้อมกัน พร้อมกันสรรเสริญพระคุณ

(รับ) ด้วยทรงฤทธิ์ ผู้มอบชีวิตเป็นพลี
ไถ่โทษราคี ปรานีและสงสาร
ให้เราได้ คืนสู่สวรรค์วิมาน
เชิญร่วมประสาน ขับร้องสรรเสริญพระคุณ