พระวิหารศักดิ์สิทธิ์				ยุทธพจน์

=========================================
1.ณ พระวิหารศักดิ์สิทธิ์ อัญชลีพระคริสต์โปรดมาสถิตท่ามกลางเรา
ปวงชนพร้อมน้อมเฝ้าโปรดช่วยบรรเทา ความเศร้าสิ้นสลายคลายพลัน

2.ขอองค์พระเจ้าแห่งสวรรค์ ประทานพรอนันต์สร้างสรรค์วิหารดวงใจ
เป็นเยรูซาเล็มใหม่ศักดิ์สิทธิพิไล รุ่งสไวสมเป็นศรีนคร

(3.*) โปรดชำระด้วยพระพรอภิลักษณ์บวร ให้อ่อนน้อมด้วยยินดี
สิริโรจน์รัตน์เรืองศรีแด่พระภูมี จะขอสดุดีชั่วกาล

4.เทิดเกียรติองค์ความสุขสันต์ ดวงจิตเบิกบานสักการพระองค์ตลอดไป
ขอรับเป็นข้าช่วงใช้บริกรภายใน ด้วยใจรักและภักดี (โซโล่ดนตรี) (ย้อน *)