พระผู้สร้าง 

=================================
1. เมื่อยามทิวาฟากฟ้ากว้างใหญ่สีคราม
แจ่มกระจ่างสีสดงดงาม แวววามด้วยแสงสุริยา

2. เมื่อยามราตรีสุรีย์คล้อยเคลื่อนลับจร
ดวงจันทราเจิดจ้าอัมพร มวลดารากรพราวตา

(รับ) ก้มเกล้ากราบกรานเชิดชูบูชา สรรเสริญวันทาพระผู้เรืองรอง
ผู้สร้างทุกสิ่งราตรีทิวา อีกทรงเมตตารักษาปกครอง