องค์พระสุรีย์ 

=============================

(รับ) องค์พระสุรีย์ศรีสวัสดิ์น้อมนมัสการ
ชีวิตประทานพร้อมกับเพลิงในดวงใจ

1. ขอเชิญพระองค์ทรงนำทางพ้นปวงมารภัย
แสงส่องหนทางปลอดพ้นภัยขวางทางดี

2. ยามรุ่งอรุณโปรดเจือจุนโดยพระวาจา
ยามสิ้นทิวาโปรดบัญชาหาพระองค์

3. เหนือเขตอาคารโปรดประทานพรดังเช่นเคย
แสงเพลิงรักจริงอย่าแน่นิ่งทิ้งลูกเลย