โอ้นภากาศ

=========================================
(รับ) จงซ้องถวายพระเจ้าทรงฤทธิ์สิริมงคล
อำนาจเกียรติดลพระองค์ผู้เดียวทรงชีพตลอดกาล

1. โอ้นภากาศพระทรงแต่งสารสดใสแสนไพศาล
ประทับพระหัตถ์พื้นอัมพรทินกรแสงตระกาล

2. โอ้ดวงดาราแสงส่องฟากฟ้าและดวงสุริยา
จงมาแซ่ส่งเสียงพร้อมดวงจันทร์ขับถวายพระเจ้า

3. น้ำแข็งลำธารทะเลทรายและภูเขาสูงสุดฟ้า
ที่ราบและน้ำพุจงขับร้องเพลงถวายพรชัย

4. ศตวรรษทั้งหลายแห่งประวัติศาสตร์ที่ได้ยอมนอบน้อม
ต่อแผนการณ์แห่งพระเจ้าจงร้องเพลงถวายพรชัย

5. ท่านทั้งหลายประชากรแห่งพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์
ประชากรที่พระทรงไถ่ให้เป็นประชากรใหม่