นมัสการ			ว.สุวรรณใจ

==================================
1) เชิญเถิดเชิญมาชาวเราอย่าช้า สรรเสริญพระเจ้าองค์อดุลย์
เชิญเข้ามาเฝ้าเจ้าพระคุณ พระผู้การุญช่วยเรานิรันดร์
พระผู้พิทักษ์ชีวัน ทรงเป็นมิ่งขวัญเราร้องสดุดี
ขอบพระคุณเจ้าฟ้าธาตรี ผู้เรืองฤทธีกว่าผู้อื่นใด

2) บนแท่นบูชาข้าฯ มาวิงวอน ขอพรสุนทรเพื่อข้าเจ้า
ดวงใจข้าเจ้ามาน้อมเกล้า ขอช่วยชาวเราให้พ้นผองภัย
ขออยู่ท่ามกลางดวงใจ คุ้มครองป้องภัยให้เราเช้าค่ำ
โปรดประทานพระคุณหนุนนำ พระผู้ทรงธรรม ตราบนิรันดร์