มาเถิดเชิญมา 		บ.พานุพันธ์

=============================

1. มาเถิดเชิญมาเราคริสตชน
แม้ยากแม้จนสู้ทนไม่หนี
หวังพึ่งพระองค์ผู้ทรงปรานี
สู่พระแท่นนี้ด้วยใจปรีดา

2. เชิญร่วมจิตใจถวายมิสซา
แด่องค์ภูบาลด้วยใจหรรษา
พร้อมกับพระกายแห่งพระบุตรา
กายใจลูกนี้ขอถวายพระองค์