ก้าวไปหาพระองค์

=========================================
1. ในสันติร่วมจิตใจเดียว เราก้าวเดินไปหาพระองค์
รักกลมเกลียวในพระเมตตา ก้าวไปหาพระองค์

(รับ) ร่วมชุมนุมในรักของพระทรงธรรม์ เราผูกพันไว้ในศรัทธา
ด้วยพระองค์โปรดชี้มรรคาเดินหน้า ก้าวไปหาพระองค์

2. ยามเปรมปรีดิ์หรือมีทุกข์ล้น เราก้าวเดินไปหาพระองค์
ยามกังวลหรือมีความหวัง ก้าวไปหาพระองค์

3. บนเส้นทางผู้ศักดิ์สิทธิ์ไซร้ เราก้าวเดินไปหาพระองค์
เลี้ยงดวงใจด้วยปังทิพย์นั้น ก้าวไปหาพระองค์

4. มิอับอายกลับกลายคดเคี้ยว เราก้าวเดินไปหาพระองค์
ใจเด็ดเดี่ยวด้วยรักเหลือล้น ก้าวไปหาพระองค์