จอมกษัตริย์		อ.สันติสุข/พ.ศิลา

===============================

1) จอมกษัตริย์-ใหญ่ยิ่ง กว่าผู้ใด-ในซีออน
ครองนคร-ทั่วหล้า-ประชากร เริงร่า-มาวันทา-พระเจ้า

(รับ) จงสาธุการพระเจ้า จงเฝ้านมัส(ะ)การพระองค์จอมเจ้าฟ้า
จงถวายเกียรติพระองค์ ผู้ดำรงศักดิ์สิทธิ์ยิ่งเนืองนิจนิรันดร

2) เป็นกษัตริย์-อยู่เหนือ ความเที่ยงธรรม-สิ่งอื่นใด
ชนทั่วไป-เทิดไท้-ให้เป็นใหญ่ เชิญชาวไทย-บังคมไหว้-พระองค์

3) ขอถวาย-พระเกียรติ แด่พระองค์-ทรงชัย
เราร่วมใจ-ถวาย-กายและใจ ในวันนี้-เรายินดี-ปรีดา