เชิญมวลชน 		เนื้อร้อง/ทำนอง บ.พานุพันธ์

==================================
เชิญมวลชนมาร่วมถวายมิสซา
ร่วมสักการ์เคารพพระทรงฤทธิ์
ฟังวาจาแห่งองค์พระคริสต์
เป็นใจเดียวร่วมมิตรพร้อมบูชา

ขอพี่น้องจงร้องเพลงสดุดี
พร้อมกันร้องถวายพรพระผู้ไถ่
ไม่หยุดยั้งในฤดีจะเอื้อนเอ่ย
คำเฉลยให้รู้คุณพระเจ้า

ขอพี่น้องจงพร้อมกันสดุดี
พระทรงศรีดวงพระทัยสุดเปรียบปาน
น้ำใจนั้นเลิศล้ำงามประเสริฐ
จงน้อมเทิดทูนไว้ในกมล