เชิญมาร่วมมิสซา			พีรสันติ  จวบสมัย

===================================

(รับ) เทพเทวามาร่วมบรรเลง ร่วมกันร้องเพลงครื้นเครงชื่นใจ
ร่วมขับขานชื่นบานหวั่นไหว แด่ทรงชัยถวายพระพร

1) พระทรงสร้างฟ้าดินทั่วโลกสิ้นแผ่นดินสวรรค์
ชาวประชาจงพร้อมกันร่วมวันทนา

2) พระผู้ทรงฤทธิไกรผู้ยิ่งใหญ่ในจักร(ะ)วาล
ให้ชาวเราสุขสำราญชื่นบานยินดี

3) น้ำพระทัยของพระองค์ทรงมั่นคงตลอดชีวา
เชิญชาวเราร่วมมิสซาฯ ชีวาเปรมปรีดิ์