เชิญมาร่วมฉลอง   			บ.พานุพันธ์

====================================

1) เชิญมาร่วมฉลองสรรเสริญพระคุณ เชิญมาแผ่การบุญทวีศรัทธา
เชิญมายินดีพร้อมกันทั่วหน้า เตรียมจิตวิญญาณ์ต้อนรับพระองค์

2) เชิญมาช่วยกันร้องสรรเสริญพระองค์ ร่วมกับพระสงฆ์ร้องเพลงโมทนา
อีกมวลคริสตชนทุกคนทั่วหน้า ทั่วทั้งโลกาขอบคุณพระองค์

รับ) โอ้องค์พระคริสต์จงอย่ารอช้า โปรดเสด็จมาในใจลูกเถิดหนา
โปรดนำวิญญาณ์ลูกสู่ความเที่ยงตรง มั่นคงดำรงอยู่ในพระองค์

3) ใจลูกทั้งผองรู้คุณพระองค์ ทรงได้มอบชีวิตเลือดเนื้อยอมพลี
เพื่อให้ชีวีของลูกถ้วนหน้า พ้นภัยพิบัติความตายนิรันดร