เชิญร้อง-เชิญรับ			บ.พานุพันธ์

==================================
1) มาเถิดมาล้อบรอบพระเจ้า เชิญเข้ามาพร้อมฟังวาจา
พระองค์ประทับ ณ แท่นบูชา เรียกหาเราทุกวันวาร

(รับ) เชิญร้องสรรเสริญอัลเลลูยา จงร้องสรรเสริญบูชา
เชิญรับพระคริสต์กายา เป็นอาหารบำรุงชีวี
สู่แท่นถวายเครื่องบูชา แด่องค์ความรักและเมตตา
ชาวเราจงร้องเพลง ภาวนาโดยพร้อมเพรียง ร่วมใจเป็นเสียงเดียวกัน

2) เชิญเข้ามาล้อมรอบพระแท่น เนืองแน่นด้วยรักและศรัทธา
เบื้องหน้าพระพักตร์พระทรงธรรม ค่ำเช้าเป็นนิจนิรันดร์

3) มาเถิดอย่าช้าเข้ามาใกล้ กราบไหว้องค์พระบิตุรงค์
สนิทกับพระคริสต์ยืนยง ใจประสงค์ใกล้ชิตพระองค์