ชีวีมาร่วมมิสซา			ว.แก้วมังกร

=================================

(รับ) ชีวีมาร่วมมิสซา ชีวาร่วมในพระองค์
จิตใจข้ารักมั่นคง ในองค์ผู้ทรงเดชา

1) ฟังวาจาพระคริสตเจ้า ให้พวกเราน้อมรับฟังคำพระองค์
ชีวิตใกล้ชิดพระองค์ เดินทางตรงสู่แดนวิมาน

2) ร่วมบูชาพระคริสตเจ้า ให้พวกเราร่วมใจร่วมสามัคคี
ชีวิตพระคริสต์ยอมพลี ด้วยปังนี้ประทานเพื่อเรา